# Ana Konu Başlıkları Alt Konu Başlıkları 1 Alt Konu Başlıkları 2 Alt Konu Başlıkları 3 Alt Konu Başlıkları 4 Alt Konu Başlıkları 5 Alt Konu Başlıkları 6 Alt Konu Başlıkları 7 Alt Konu Başlıkları 8 Alt Konu Başlıkları 9 Alt Konu Başlıkları 10
1 Araştırma ve Uygulama boyutunda jeotermal sahalarda hiyerarşik iş akışı, bütçelendirme ve risk faktörlerinin minimize edilmesi
2 Jeotermal sulardan mineral eldesi-membran teknolojisi
3 Jeotermal Enerji ve Türkiyede Kullanımı
4 Jeotermal rezervuarın Jeokimyasal izlenmesi ve yorumlanması
5 Jeotermal saha seçimini etkileyen faktörler ve stratejik planlama
6 Jeotermal Ruhsat Alanlarında yasal prosedürün uygulanması (İl Özel İdareleri)
7 Jeotermal akışkan taşıyan fayların geometrisini belirlenmesinde doğal sismik aktivite veren deprem hiposantırlarının kullanılması ve kavramsal model hazırlanması
8 Jeotermal Prospeksiyonda su kimyası ve izotop kimyasının kullanılması
9 AKIŞKAN - GAZ ÖRNEKLEMESİ VE UYGULAMA AKIŞKAN ÖRNEKLEME FAZININ SEÇİMİ İKİ FAZLI KUYULARDA AKIŞKAN ÖRNEKLEME DOĞAL KAYNAKLARDAN GAZ ÖRNEKLEME ASAL GAZLAR HELYUM-CO2 İLİŞKİSİ HELYUM- ISI İLİŞKİSİ
10 Kuyu Bitirme testleri ve değerlendirme/Çoklu üretim testlerinin rezervuar modellemesinde değerlendirilmesi KUYU ÜRETİM TESTLERİNİN UYGULANMASI DEĞERLENDİRMESİ STATİK DERİNLİK SICAKLIK PROFİLİ DİNAMİK DERİNLİK SICAKLIK PROFİLİ BASINÇ DERİNLİK PROFİLİ SU KAYBI-ÇAMUR KAYBI TESTLERİ PTS TESTLERİ DRAWDOWN ÇOKLU DROWDOWN TETSLERİ BASINÇ KAYBI TESTLERİ KUYU AKIŞ TESTLERİ
AKIŞ-ENTALPİ EĞRİLERİ İLE KAPASİTE HESABI AKIŞ SIRASINDA TERMODİNAMİK DEĞİŞİMLER (SIKIŞAN SU/ÇİFT FAZ/DOYGUN-AŞIRI DOYGUN BUHAR PRESSURE BUILD UP TESTLERİ
11 Denizaltı termal kaynakları için araştırma metedolojisi
12 Jeotermal Araştırma ve işletme raporlarında olması gereken kriterler (MTA vizyonu)/ Jeotermal Koruma Alanlarının Belirlenmesi
13 DSİ faaliyet onayında önemli kriterler ve DSİ'nin YAS korunmasındaki sorumlulukları/ Jeotermal çevresel etki değerlendirmesinde Doğal Su Kalitesini belirleme ve kriterleri izleme
14 FE-FLOW' a giriş FeFlow hakkında bilgiler ve çalışma prensibi. Ne tür verilere ihtiyacımız var? Modelin oluşturulması. Ağ yapısının oluşturulması. Başlangıç ve sınır koşullarının tanımlanması. Akım modelinin çalıştırılması ve ilk izlenimler. Kütle transferi modelinin oluşturulması. Akım ve kütle transferi modellerinin birlikte çalıştırılması. Isı transfer modelinin oluşturulması. Akım, ısı ve kütle transferi modellerinin birlikte çalıştırılması.
Modelin kalibrasyonu.
15 Jeotermal Kuyularda NCG/ Buhar oranını belirleme yöntemleri