PAÜ İKTİSAT KONGRE SALONU SARAYKÖY MYO-BELEDİYE UMUT WELLNESS
Saatler 9.05.2018 Saatler 10.05.2018 Saatler 11.05.2018 Saatler 12.05.2018
09:00-09:30 Açılış Konuşması- İstiklal Marşı-Saygı Duruşu- Rektör Yardımcısı- Editörler 09:00-09:45 Jeotermal saha seçimini etkileyen faktörler ve stratejik planlama Metin Yazman 8:30-12:00 Kuyu Bitirme testleri ve değerlendirme/Çoklu üretim testlerinin rezervuar modellemesinde değerlendirilmesi-Hakkı Aydın 8:30-09:50 Akışkan-Gaz Örneklemesi ve Uygulamaları-Hüseyin Karakuş
09:30-10:10 Jeotermal Enerji ve Türkiyede Kullanımı-İbrahim Akkuş 9:45-12:00 Jeotermal akışkan taşıyan fayların geometrisini belirlenmesinde doğal sismik aktivite veren deprem hiposantırlarının kullanılması ve kavramsal model hazırlanması-Erol Gürcan 12:00-13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ 9:50-10:00 SERTİFİKALARIN VERİLMESİ
10:10-10:30 Kahve Molası 12:00-13:00 ÖĞLEN YEMEĞİ 13:00-14:00 Ara 10:10-12:10 Teknik Gezi (14:30-Zorlu-JES-17:00-Pamukkale-Dönüş ve 19:30)
10:30-11:10 Jeotermal araştırmalarda yüzey belirteçleri ve kullanılan yöntemler-İbrahim Akkuş 13:00-14:30 Jeotermal Araştırma ve işletme raporlarında olması gereken kriterler (MTA vizyonu)/Jeotermal Koruma Alanlarının Belirlenmesi-Nilgün Doğdu 14:00-15:20 Jeotermal Kuyularda NCG/Buhar oranını belirleme yöntemleri-Taylan Akın 12:30-13:30 SERBEST ZAMAN (12 Mayısta Öğlen Yemeği Verilmeyecek. Karahayıtta serbest zamanda bireysel olarak öğlen yemeği yenilip Pamukkale ve Laodikyaya gidilecektir.)
11:15-12:00 Jeotermal Ruhsat Alanlarında yasal prosedürün uygulanması (İl Özel İdareleri) İbrahim Yavuzer-Said Bozoğlu 14:30-16:00 Jeotermal Prospeksiyonda su kimyası ve izotop kimyasının kullanılması-Ali Bülbül 15:30-18:10 FEFLOW'a giriş-Toygar Akar 13:30-16:30 Laodikya-Pamukkale Gezisi
12:00-13:10 ÖĞLEN YEMEĞİ 16:00-17:45 Denizaltı termal kaynakları için araştırma metedolojisi-Özgür Avşar 16:30 OTOBÜSLE ŞEHRE ULAŞIM VE PROGRAM SONU
13:15-14:45 Araştırma ve Uygulama boyutunda jeotermal sahalarda hiyerarşik iş akışı, bütçelendirme ve risk faktörlerinin minimize edilmesi-Umut Destegül Solaroğlu 17:45-19:00 Jeotermal çevresel etki değerlendirmesinde Doğal Su Kalitesini belirleme kriterleri ve İzleme-Ali Bülbül-Cem Koç/SOLINST TANITIMI-FORAMEC
14:45-15:30 Jeotermal rezervuarın Jeokimyasal izlenmesi ve yorumlanması-Raziye Şengün
15:30-17:00 Jeotermal sulardan mineral eldesi-membran teknolojisi-Ramazan Donat
17:00-17:45 OTOBÜSLE SARAYKÖYE ULAŞIM
19:30 Akşam Yemeği 19:30 Akşam Yemeği 19:30 Akşam Yemeği
21:00 UMUT WELLNESS'a gidiş 21:00 Akşam Çayı- Tanışma 21:00 Akşam Çayı- Tanışma
22:00 Gün sonu 22:00 Gün sonu 22:00 Gün sonu