Eğitim Konuları Eğitmenler
Araştırma ve Uygulama boyutunda jeotermal sahalarda hiyerarşik iş akışı, bütçelendirme ve risk faktörlerinin minimize edilmesi Umut Destegül Solaroğlu
Jeotermal sulardan mineral eldesi-membran teknolojisi Ramazan Donat
Jeotermal Enerji ve Türkiyede Kullanımı
Jeotermal rezervuarın Jeokimyasal izlenmesi ve yorumlanması Metin Yazman
Jeotermal saha seçimini etkileyen faktörler ve stratejik planlama Raziye Şengün
Jeotermal Ruhsat Alanlarında yasal prosedürün uygulanması (İl Özel İdareleri) İbrahim Yavuzer-
Said Bozoğlu
Jeotermal akışkan taşıyan fayların geometrisini belirlenmesinde doğal sismik aktivite veren deprem hiposantırlarının kullanılması ve kavramsal model hazırlanması Erol Gürcan
Jeotermal Prospeksiyonda su kimyası ve izotop kimyasının kullanılması Ali Bülbül
Akışkan-Gaz Örneklemesi ve Uygulamaları Hüseyin Karakuş
Kuyu Bitirme testleri ve değerlendirme/Çoklu üretim testlerinin rezervuar modellemesinde değerlendirilmesi Hakkı Aydın
Denizaltı termal kaynakları için araştırma metedolojisi Özgür Avşar
Jeotermal Araştırma ve işletme raporlarında olması gereken kriterler (MTA vizyonu)/Jeotermal Koruma Alanlarının Belirlenmesi Nilgün Doğdu
Teknik Gezi (14:30-Zorlu-JES-17:00-Pamukkale-Dönüş ve Akşam Yemeği-19:30)
DSİ faaliyet onayında önemli kriterler ve DSİ'nin YAS korunmasındaki sorumlulukları/Jeotermal çevresel etki değerlendirmesinde Doğal Su Kalitesini belirleme kriterleri ve İzleme Ersin Çeliker-
Ali Bülbül-
Cem Koç
FE-FLOW'a Giriş Toygar Akar
Jeotermal Kuyularda NCG/Buhar oranını belirleme yöntemleri Taylan Akın